Standerhejsning & Generalforsamling

VIF har i dag afholdt standerhejsning og generalforsamling.

Det var mødt 24- spillere op til en let gang træning og efterfølgende suppe.

Generalforsamling
Regnskabet for 2012 viste et overskud på 73.579 kr og blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen uden nævneværdige bemærkninger.

På valg var bestyrelsesmedlemmer Nicholai Bundgård, Martin Arnskov, Michael Andersen og Ib Guld Christensen. Kun Ib ønskede genvalg og det lykkedes ikke at finde yderligere bestyrelsesmedlemmer. Der vil derfor blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.

Evt. Emner til bestyrelsen kan foreslåes til formand Martin Hald, tlf 22 64 45 56 mail martin@veddumif.dk