Klub Frivillig

Aktuelle opgaver i VIF

Kioskvagter

Kiosken holdes åben ved alle hjemmekampe. En typisk vagt er 2-3 timer. Opgaverne er salg af øl, vand, pølser osv.

Banekridtning

Forud for alle kampe skal banen kridtes op. Det tager 1-2 timer afhængig af hvilke bane der skal klargøres og hvor tydelige stregerne fra sidste kamp er. Opgaven kan fint løses dagen før hvis der loves tørvejr. Det kan være en fordel at være to til opgaven, men den kan også løses på egenhånd. Der kræves kun en kort instruktion i udstyret og opmålingen så kan alle være med.

Lokaldommer

Ungdomskampe fra U12 og nedefter kan dømmes af lokaldommere. Der kræves ingen formel uddannelse, kun en almindelig forståelse af fodboldspilletsregler.

Sponsorarbejde / fundraising

Cykelløb, bandereklamer, fundraising…

Aktivitetsudvalg

Klubblad

Skriv et svar