VIF’en går digitalt

Meget er sket siden sidste udgave af VIF’en:

 • Veddum IF har fået ny bestyrelse
 • Veddum IF har fået en ny kampfordeler
 • Der er igen et damehold i klubben
 • VIF’en er gået digital

Selv i en lille klub som Veddum IF sker der hele tiden nye ting, og nye tiltag igangsættes.

Som i kan læse ovenfor, er VIF’en blevet digital, hvilket vil sige, at den ikke længere udkommer i trykt format, og ikke længere udleveres i byens postkasser.

Men hvorfor nu det, er der sikkert nogen der tænker?

Det er faktisk et stort og dyrt arbejde at printe VIF’en i ca. 300 eksemplarer, men også fordi vi i dagens Danmark bliver mere og mere digitale. Vi søger vores nyheder på nettet, og vil rigtigt gerne have dem tilsendt via nyhedsbreve osv.

Ved at gøre VIF’en digital, håber jeg også på, at vi kan udkomme med mere end 2 – 3 udgaver af VIF’en om året.

Forslag til indslag i VIF’en modtages gerne på nedenstående mail.

Så jeg håber i tager vel imod dette nye tiltag.

Redaktør

Mai Britt Nielsen – mai@veddumif.dk

Resultatet af årets cykel- og motionsløb

Det første cykel- og motionsløb med Thor som medarrangør blev afviklet i fint forårsvejr og de 28 deltagere gjorde en fornem indsats for de to foreninger.

Deltagerne var sponseret af ikke mindre end 175 forskellige sponsorere og til sammen cyklede, løb og gik de lige godt 800 km på de to timer og samlede 33409 kr ind til foreningsarbejdet. Se alle resultaterne her:

Resultatet af årets cykel- og motionsløb

Der skal også lyde en stor tak til de mange Præmiesponsorere som var med til at begave deltagerne. Klik på linket for at se mere. Husk at støtte vores sponsorere, de støtter os.

Cykel- og motionsløb

Søndag d. 28 maj er der igen cykelløb i og omkring Veddum

I år samarbejder VIF med Thor motion og samvær om løbet. Vi opfordrer i år alle til at komme rundt på ruten uanset om det er på cykel, til fods eller i løb. Vi kalder derfor løbet for et cykel- og motionsløb i år.

Overskuddet fra løbet bliver lagt til side til et fælles projekt. Præcist hvad pengene skal bruges til er ikke endeligt besluttet, men det bliver noget, som kan støtte op om aktiviteterne i begge foreninger. Senere på året bliver planerne finpudset og de to foreninger nedsætter en arbejdsgruppe. 

Løbet køres fra kl. 14.00 – 16.00. Indskrivning fra kl. 13.00 i klubhuset. Hent et skema i Dagli Brugsen Veddum eller klik her for print selv.

Unge og gamle har alle muligheden for at være med i konkurrencen om præmier og æren, men ikke mindst også muligheden for at gøre en aktiv indsats for foreningslivet i to timer!

Ved dette løb, er det deltagerne selv som skaffer personlige sponsorere. Sponsoren belønner deres deltagers indsat med et aftalt beløb pr. km de cykler eller sponserer et fast beløb.

Vinderne af hovedpræmierne, findes ved lodtrækning. For hver sponsorkrone deltagerne cykler hjem øges chancen for gevinst! Jo flere penge der kommer i kassen jo flere lodder får deltageren i trækningen om hovedpræmien.

Det fælles mål

Din indsats som deltager eller sponsor vil blive øremærket, som startkapital for den kommende arbejdsgruppe. Har vi først i fællesskab indsamlet en god startkapital, bliver mulighederne for det fælles projekt endnu større. Samtidig bliver opgaven med at søge private & offentlige puljer og fonde meget sjovere og projektet kan hurtigere komme i gang. Er der nogen der har lyst til mere end bare at cykle for den gode sag, så med dig til arbejdsgruppen eller gi os et tip om godeforslag til hvad pengene skal bruges til.

Cykelløbet er ikke kun for cyklister!

Cykelløbet er for alle. Har du ikke lige mod på selv at springe på cyklen, så opfordrer vi i år til at man også kan gå eller løbe rundt på ruten. Ellers vil der selvfølgelig stadig være rig mulighed for at finde en deltager at sponsere.

Kaffebord

Under løbet serveres der gratis kaffebord til cykelrytterne og deres sponsorer, så kom og få en hyggelig eftermiddag, enten som deltager eller tilskuer.

Fællesspisning

Efter løbet vil der være pølser & brød samt en øl/vand til alle deltagerne i cykelløbet som tak for indsatsen.

Vi ses på Veddum stadion søndag d. 28. maj.
——————o——————

Regler for cykelløbet:

 • Tilmeldingen til cykelløbet er som enkeltperson.
 • Løbet afvikles på to ruter. 1,5 km fortrinsvis for børn og de voksne som følges med børnene, og en 2,5 km rute for de voksne.
 • Løbets varighed er to timer med start kl. 14. Indskrivningen åbnes kl 13.
 • Efter hver runde skal deltageren ind til startbordet og noteres, inden der startes på næste runde. Det er deltagernes eget ansvar at hver omgang registreres korrekt.
 • Påbegyndte omgange inden kl. 16 må afsluttes og tæller med i det samlede resultat.
 • Børn under 10 år skal af sikkerhedsmæssige årsager følges med en voksen hele løbet igennem.
 • Der skal altid køres efter færdselslovens regler. Overtrædelser kan medføre udelukkelse.
 • Der uddeles præmier i fem aldersgrupper.
 • Vinderen af hovedpræmien findes ved lodtrækning. Antal lodder i puljen tildeles hver deltager afhængig af deres samlede sponserede beløb ved løbets afslutning.

Ekstraordinær generalforsamling 23/2-2017

Veddum IF afholdt lørdag den 4. februar sin ordinære generalforsamling. Formanden fremlagde bestyrelsens beretning og et overskud på regnskabet. Begge punkter blev godkendt af generalforsamlingen uden bemærkning. Med baggrund i den sunde økonomi blev det efter bestyrelsens anbefaling besluttet fastholde de gældende kontingentsatser.

Under indkomne forslag besluttede generalforsamlingen enstemmigt at udnævne Axel Axelsen og Bent Christensen til æresmedlemmer af forening. De har begge været aktive i foreningen i en menneskealder og er det stadig hver torsdag til foreningens bankospil i Veddum Sal. Her ses de på et gruppebillede fra starten af 1970’erne.


På billede ses de to nyudnævnte æresmedlemmer af Veddum IF Axel Axelsen (bagerst) og Bent Christensen markeret med rødt.

Næste punkt på dagsordenen var valg af tre nye bestyrelsesmedlemmer. Ingen af de nuværende bestyrelsesmedlemmer der var på valg ønskede genvalg. Det lykkedes desværre ikke at finde alle tre kandidat til de ledig pladser. Lotte Eriksen meldte sig. Flere andre meldte sig klar som nødløsninger, men generalforsamlingen valgte at udsætte valget til en ekstraordinær generalforsamling for at finde de helt rigtige kandidater.

Veddum IF søger et par engagerede personer, som vil være med til at præge foreningslivet i byen. Opgaverne kan tilpasses den enkeltes interesser og ideer til udvikling af foreningen. Den eneste forudsætning er, at man har lyst til at bruge en del af sin fritid på det frivillige arbejde og bringer en portion frisk energi og entusiasme med ind i den nye bestyrelsen. interesserede kan henvende sig på bestyrelse@vedumif.dk.

Bestyrelsen består idag af Marin Arnskov Christensen, Lars Nielsen, Mads Kjærsgaard, Jesper Davidsen og altså senest Lotte Eriksen som dog endnu ikke formelt er valgt ind i bestyrelsen før den ekstraordinære generalforsamling.

Den ekstraordinære generalforsamling finder sted torsdag den 23. februar kl 20 i klubhuset Veddum hovedgade 40.

Standerhejsning lørdag den 4. februar kl 13:00

Husk standerhejsningen for herre senior nu på lørdag. Vi mødes omklædt ved flagstangen kl 13:00 til ca en times træning efterfulgt af en gang varm suppe. På trods af sammenfald med guldbryllup har Hanne lovet at der også bliver suppe i år.