Ekstraordinær generalforsamling 23/2-2017

Veddum IF afholdt lørdag den 4. februar sin ordinære generalforsamling. Formanden fremlagde bestyrelsens beretning og et overskud på regnskabet. Begge punkter blev godkendt af generalforsamlingen uden bemærkning. Med baggrund i den sunde økonomi blev det efter bestyrelsens anbefaling besluttet fastholde de gældende kontingentsatser.

Under indkomne forslag besluttede generalforsamlingen enstemmigt at udnævne Axel Axelsen og Bent Christensen til æresmedlemmer af forening. De har begge været aktive i foreningen i en menneskealder og er det stadig hver torsdag til foreningens bankospil i Veddum Sal. Her ses de på et gruppebillede fra starten af 1970’erne.


På billede ses de to nyudnævnte æresmedlemmer af Veddum IF Axel Axelsen (bagerst) og Bent Christensen markeret med rødt.

Næste punkt på dagsordenen var valg af tre nye bestyrelsesmedlemmer. Ingen af de nuværende bestyrelsesmedlemmer der var på valg ønskede genvalg. Det lykkedes desværre ikke at finde alle tre kandidat til de ledig pladser. Lotte Eriksen meldte sig. Flere andre meldte sig klar som nødløsninger, men generalforsamlingen valgte at udsætte valget til en ekstraordinær generalforsamling for at finde de helt rigtige kandidater.

Veddum IF søger et par engagerede personer, som vil være med til at præge foreningslivet i byen. Opgaverne kan tilpasses den enkeltes interesser og ideer til udvikling af foreningen. Den eneste forudsætning er, at man har lyst til at bruge en del af sin fritid på det frivillige arbejde og bringer en portion frisk energi og entusiasme med ind i den nye bestyrelsen. interesserede kan henvende sig på bestyrelse@vedumif.dk.

Bestyrelsen består idag af Marin Arnskov Christensen, Lars Nielsen, Mads Kjærsgaard, Jesper Davidsen og altså senest Lotte Eriksen som dog endnu ikke formelt er valgt ind i bestyrelsen før den ekstraordinære generalforsamling.

Den ekstraordinære generalforsamling finder sted torsdag den 23. februar kl 20 i klubhuset Veddum hovedgade 40.

Standerhejsning lørdag den 4. februar kl 13:00

Husk standerhejsningen for herre senior nu på lørdag. Vi mødes omklædt ved flagstangen kl 13:00 til ca en times træning efterfulgt af en gang varm suppe. På trods af sammenfald med guldbryllup har Hanne lovet at der også bliver suppe i år.

Generalforsamling 4/2 2017

Veddum Idrætsforening indkalder til generalforsamling lørdag den 4. februar kl 15:00. Kom og vær med til at påvirke foreningens virke i 2017. Foreningen byder på en kop kaffe og et stykke kage.

Dagsorden iht. vedtægterne kan læses her. Send forslag til bestyrelse@veddumif.dk senest den 31/1.

Tegn et passivt medlemskab og bliv stemmeberettiget på generalforsamlingen: Klik her!

 

Petanque

Efter introduktionen til petanque spillet i sportsugen, er vi nu klar til at tage det næste skridt og gøre petanque til en fast aktivitet i klubben. Alle er velkommen, der er ingen krav til forudsætninger eller kendskab til spillet på forhånd. Mød op på stadion onsdag kl 18:30 – Ingen tilmelding eller kontingent i 2016. Vi spiller i første omgang på idrætsforeningens parkeringsplads, mens der arbejdes med etablering af rigtige baner. Der er mulighed for at låne kugler, men medbring gerne dine egne.

Kontakt Jan på telefon 28 78 06 78 eller send en mail til petanque@veddumif.dk for mere information og hold øje med aktivitetskalenderen her på www.veddumif.dk & https://www.facebook.com/groups/veddumif/ for nyt om petanque i Veddum IF

Tombola gevinster udtrukket

Sportsugen er slut og vi har trukket vinderne af hoved- og nittegevinster. Vinderne blev:

Hovedgevinster

Bord-/bænkesæt             Stine Pedersen

Grill                                     Pia Munch

Gavekort til Maler           Helena Eskildsen

Nilfisk                                 Ib Laursen

Lanterne                            Magdalena

Gavekort Dagli Brugsen Hanne Eskildsen

Nittegevinster

Gavekort Thor                  Henrik Pedersen

Fuglehus                           Gitte Thomsen

Olielamper                        Ib Laursen

Gavekort Wellness          Pavlina

Gavekort Wellness          Sille Hansen

Sportigan                          Willy Hald

Als Slagteren                    Emma Hald

Kontakt bestyrelse@veddumif.dk for aftale om afhentning af gevinster.

Tak for støtten til alle som købte lodder og ikke mindst tak til alle sponsorerne.

Old boys Kampprogram

Mandag den 8/8 på Veddum stadion:

Bane 1 Bane 2
18.30 Skelund Rosendal Veddum 2 Veddum 1
18.45 Rosendal Skørping Visborg Veddum 2
19.00 Skørping Visborg Veddum 1 Skelund
19.15 Veddum 1 Rosendal Veddum 2 Skelund
19.30 Skørping Veddum 2 Rosendal Visborg
19.45 Veddum 1 Skørping Skelund Visborg
20.00 Veddum 2 Rosendal Visborg Veddum 1
20.15 Skelund Skørping